Bez Çanta

Doğaya ve çevreye zararlı çok boyutlu naylon poşet tahtına yavaş yavaş ” bez çanta ” oturmaktadır. Çeşitli baskı yöntemleri uygulanabilmekte ve bu istediğiniz verimi alabilirsiniz.Bez Torba kullanımı artmalı

timambalaj Level 1 Asked on February 22, 2017 in Biology.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.